C.N.E.M.E.

Corpul Național al Experților în Management Educațional

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 9-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 8-a

Cerere înscriere
Declarație pe propria răspundere

   • Metodologia de concurs:

OMECTS 5549/6.10.2011
Metodologie anexa OMECTS 5549/6.10.2011

   • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online:

Instructiuni privind utilizarea aplicatiei online
http://cneme.edu.ro/înscriere/

   • Locul unde vor fi afișate listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online:

La avizierul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj
Pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj -http://isj.gj.edu.ro/c-n-e-m-e/
Pe site-ul http://cneme.edu.ro/inscriere.

====================================================================

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 7-a

==================================================================

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 6-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 5-a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   1. În perioada 20-27 februarie 2013, candidații se înregistrează utilizând formularul disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/. Rezultatul procesului de selecție online se comunică candidatului automat de către sistem odată cu trimiterea formularului de înregistrare, conform art. 2 și art. 4 lit. a) din Metodologie.
   2. Dacă rezultatul este „respins”, atunci candidatul are posibilitatea să repete procesul de înregistrare de câte ori dorește, în perioada prevăzută pentru înscrierea online.
   3. Dacă rezultatul este „admis”, candidatul este înscris în baza de date aferentă etapei de evaluare a portofoliilor de către inspectoratul școlar.
   4. În data de 27 februarie 2013 se va publica automat lista candidaților admiși în această etapă, cu posibilitatea de filtrare după județ.
   5. Depunerea dosarelor candidaților admiși în urma selecției online se depun la secretariatul I.S.J. Gorj în perioada 28 februarie-1 martie 2013, în intervalul orar 12.00-14.00.
Legislație – Corpul Național al Experților în Management Educațional

NOU! Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2013, seria 1, aprobat prin OMEN nr. 3179 din 13.02.2013

Ordin M.E.N. nr. 3179/2013 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2013.

 METODOLOGIE privind organizarea şi desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional – ANEXA 1 la OMECTS nr. 5549/6.10.2011

 Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a, aprobat prin OMECTS nr. 4969 din 02.08.2012

 Ordin nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

 Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, aprobat prin OMECTS nr. 4171 din 24.05.2012

  ORDIN nr. 3450/05.03.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

  Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional – Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3450/05.03.2012

 ORDIN nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educational

  Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional – Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3295/21.02.2012

  ORDIN nr. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

=============================================================

REZULTATE CONCURS

 Serii 2012            Seria 1                      Seria 2                           Seria 3 

Serii 2013             Seria 4                       Seria 5

Serii 2014             Seria 6

                          Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional

=============================================================