Bacalaureat

BACALAUREAT 2015

=======================================================================

BACALAUREAT 2014 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

================================================================

BACALAUREAT 2013

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

-Situație statistică cu privire la proba E. a)
-Pregatire BAC_august 2013-Gorj
-Configurare centre examen
-Configurare centre-CZE
===============================================================

SESIUNEA IUNIE-IULIE

– Rezultate finale BAC – sesiunea iunie-iulie 2013 
–  Promovabilitate pe unitati de invatamant
– Statistică generală după contestații- promotie actuala
– Statistică generală după contestații- promotii anterioare
– Statistica generală după contestatii
– Statistică generală după contestații, pe probe- ambele promotii
– Rezultate lucrări contestate – 12.07.2013, ora 14.30
-Centralizator contestații depuse pe discipline
-Statistica generala înainte de contestatii
-Statistica discipline înainte de contestatii
-Statistica generala promotie curenta
-Statistica generala promotie anterioara
-Număr candidați înscriși pe CE – 7.06.2013
-Repartizare CE si număr candidați pe CZE – 7.06.2013
-Adresa MEN nr. 48423105 cu privire la valabilitatea notelor M.E.C.T.S. nr. 44783/07.06.2012, nr. 40532/09.05.2012, nr. 47207/25.06.2012
-Procedura_2016_din_26_10_2010
-Procedura 2015 din 26.10.2010
-Procedura operationala Camere supraveghere video examene nationale
-Ora proba A Bac
-Anexa 1 Decizie competente (2)
-Decizie competente
-03.06.2013 – Situația înscrierilor la bacalaureat, pe unități de învățământ
-PROCEDURĂ cu privire la documentele tip pentru înscrierea la examenul de bacalaureat 2013
-FORMAT tabel înscriere și cerere înscriere bacalaureat 2013
-CERERE de echivalare și recunoaștere a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
-CERERE de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale
-MODEL tabel centralizator cu datele candidaților din centrul de examen
-MODEL tabel centralizator la nivel județean cu datele candidaților
-Centralizator opțiuni candidați din seria curentă
-Configurare centre zonale de evaluare – Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013
-Configurare centre de examen- Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013
-Precizari privind finazilarea cursurilor( taxe inscriere)
==============================================================
Simulare examen bacalaureat 25-26 martie 2013
Statistici:
-Limba și literatura română
-Matematica 
-Istorie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 26.03.2013, Matematică/Istorie
-Barem, Proba D, Istorie
-Barem, Proba D, Matematică, filiera teoretică(matematică-informatică) M1
-Barem, Proba D, Matematică, filiera teoretică (ștințe ale naturii) M2
-Barem, Proba D, Matematică, filiera tehnologică,  M2
-Barem, Proba D, Matematică, pedagogic M4
-Subiecte, Proba D, Istorie
-Subiecte, Proba D, Matematică, filiera teoretică (matematică-informatică) M1
-Subiecte, Proba D, Matematică-filiera teoretică (științe ale naturii) M2
-Subiecte, Proba D, Matematică-filiera tehnologică M2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 25.03.2013, Limba și literatura româ
-Barem Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Limba și literatura română 
-Barem Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocaţională – Profil pedagogic Limba şi literatura română 
-Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Limba și literatura română
-Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocaţională – Profil pedagogic Limba şi literatura română  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Modele de subiecte pentru simulate- Matematică
Model de subiecte, Proba D, Matematică-filiera teoretică (matematică-informatică), 26.03.2013
Model de subiecte, Proba D, Matematică-filiera teoretică (ștințele naturii), M2 , 26.03.2013
Model de subiecte, Proba D, Matematică-filiera tehnologică, M2, 26.03.2013
============================================================
Legislație

________________________________________________________________

BACALAUREAT 2012

__________________________________________________________________