RSSSectiunea: Legislație

O.M.E.C.S. nr. 5231/14.09.2015

| 18/09/2015 | 0 Comentarii

Ordin pentru aprobarea procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar

Ordin M.E.C.S. nr. 5079/31.08.2015

| 12/09/2015 | 0 Comentarii

ORDIN pentru modificarea Ordinului M.E.C.S. nr. 4.496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016

R.O.F.U.I.P. 2015

| 19/01/2015 | 0 Comentarii

Descarca ROFUIP 2015

Ordin nr. 5123/15.12.2014

| 01/01/2015 | 0 Comentarii

OMEN nr. 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora

Ordin nr. 5144/15.12.2014

| 01/01/2015 | 0 Comentarii

Ordin nr. 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015

O.M.E.N. 3838 privind modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ

| 12/07/2014 | 0 Comentarii

Descarcă OMEN 3838 11.07.2013

Instrucțiuni de aplicare a O.U.G. 103/2014

| 24/01/2014 | 0 Comentarii

ORDONANȚA DE URGENTA NR.103 privind sarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri indomeniul cheltuielilor publice. Descarcă O.U.G. nr.103/2013 Descarcă Instrucțiuni de aplicare a O.U.G. 103/2013

Ordonanța de urgență nr. . 117 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului

| 09/01/2014 | 0 Comentarii

M.Of.nr.843 din 30 decembrie 2013
ORDONANȚA DE URGENTA NR. 117, privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

ORDIN nr. 5455/12.11.2013 pentru apobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar

| 11/12/2013 | 0 Comentarii

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Tel: +40 (0)21 405 62 23 Fax: +40 (0)21 312 47 19 www.edu.ro O R D I N pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și […]

Ordin nr. 5294/16.10.2013 de aprobare a Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013 – 2014

| 16/11/2013 | 0 Comentarii

Ordin M.E.N. privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013 – 2014

ORDIN Nr. 6.211/2013

| 13/02/2013

ORDIN Nr. 6.211 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar. Ordinul nr. 5486/2011 se abroga.

Ordin 6211/2012

| 14/01/2013

Ordin pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar.

O.U.G. nr. 92/2012

| 09/01/2013

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 92 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Ordin 6327/27.11.2012 / Grafic Certificare 2012-2013

| 20/12/2012

ORDIN privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2012- 2013

ORDIN Nr. 6152 din 7 noiembrie 2012

| 29/11/2012

OMECTS Nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC 4925/2005.