ERASMUS+ Termene limită 2016

| 02/12/2015

Proiecte care se depun la Agenţia Naţională din România

Termenele limită la care se pot depune solicitări de finanțare la Agenția Națională din România în anul 2016 (click pe link pentru a merge la secțiunile indicate). Formularele se depun doar online și se trimit până cel târziu la ora 12.59 ora României.
2 februarie 2016, ora 12.59
Proiecte de mobilitate pentru educaţia adulţilor
Proiecte de mobilitate şcolară
Proiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)
Proiecte de mobilitate pentru învăţământ superior (atât cu ţări ale programului cât și cu ţări partenere)
Proiecte de mobilitate pentru tineret
Proiecte de parteneriat strategic pentru tineret
Proiecte de dialog structurat pentru tineret
30 martie 2016, ora 12.59
Proiecte de parteneriat strategic pentru educaţia adulţilor
Proiecte de parteneriat strategic şcolar
Proiecte de parteneriat strategic pentru formare profesională (VET)
Proiecte de parteneriat strategic pentru învăţământ superior
26 aprilie 2016, ora 12.59
Proiecte de mobilitate pentru tineret
Proiecte de parteneriat strategic pentru tineret
Proiecte de dialog structurat pentru tineret
4 octombrie 2016, ora 12.59
Proiecte de mobilitate pentru tineret
Proiecte de parteneriat strategic pentru tineret
Proiecte de dialog structurat pentru tineret

Proiecte centralizate care se depun la agenția executivă din Bruxelles
Proiectele centralizate se depun direct la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Mai multe informații, inclusiv termenele limită pentru care se lansează apeluri la propuneri de candidatură sunt disponibile pe site-ul acesteia.

Acțiunea cheie 1
Masterat în co-tutelă (diplomele comune) Erasmus Mundus – 18 februarie 2016
Evenimente la scară largă pentru Serviciului European de Voluntariat – 1 aprilie 2016
Acțiunea cheie 2
Dezvoltarea capacității instituționale în învățământul superior – 10 februarie 2016
Alianțe ale cunoașterii/ Alianțe pentru competențe sectoriale – 26 februarie 2016
Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului – 2 februarie 2016, 1 iulie 2016
Jean Monnet
Catedre, module, centre de excelență, sprijin instituțional, rețele, proiecte – 25 februarie 2016
Sport
Parteneriate colaborative în domeniul sportului și Evenimente europene sportive nonprofit legate numai de Săptămâna Europeană a Sportului 2015 – 21 ianuarie 2016
Parteneriate colaborative în domeniul sportului și Evenimente europene sportive nonprofit care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului 2015 – 12 mai 2016
Parteneriate de colaborare mici – 12 mai 2016

Sectiunea: Anunțuri şcoli, Programe / Proiecte

Despre autor ()

Comentariile sunt inchise