ID 137898 – Competente cheie pentru un bacalaureat de succes!

descărcareObiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea și evaluarea sistematica a competentelor cheie la 4100 de elevi din ciclul liceal, pentru creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în vederea unui acces mai facil la nivele superioare de educație și acces la o piața a muncii competitivă și inclusivă.
Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului
Prin programul suplimentar de pregătire a elevilor de liceu în procesul formarii de competente cheie și al pregătirii susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat, care va fi dezvoltat și furnizat în cadrul proiectului pentru 4100 de elevi din județele Gorj și Hunedoara, proiectul va contribui la dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și creșterea accesului la educație și formare prin furnizarea unei educații inițiale și continue moderne și de calitate.
Parteneri implicați în derularea proiectului:
– Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara;
– Federația Națională a Asociațiilor de Părinți- Învățământ Preuniversitar.
Indicatori:
•Numărul unităţilor şcolare sprijinite 50
•Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat 250
•Număr de furnizori de formare profesională asistati – învăţământ preuniversitar 2
•Număr de participanţi la instruire – învăţământ preuniversitar 250
•Număr de elevi implicaţi în programe de cetăţenie activă şi educaţie antreprenorială 1500
•Număr de persoane care beneficiază de servicii de orientare/consiliere – învăţământ preuniversitar 4100
•Număr de participanți la alte servicii de educație (educație extracurriculară, TIC, pilotări de servicii noi etc.) – învățământ preuniversitar 4100
•Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat (%) 95
•Număr de participanţi la instruire certificaţi -învăţământ preuniversitar 250
•Ponderea elevilor care şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare ca urmare a serviciilor de orientare/ consiliere – învăţământ preuniversitar (%) 75

Descarcă apel selecție experți curriculă și cercetare 137898

Descarcă anunț selecție formatori ID-137898