Proiecte POSDRU

descărcareInspectoratul Școlar Județean Gorj implementează începând cu luna aprilie 2014 patru proiecte POSDRU în calitate de beneficiar și alte patru proiecte POSDRU în calitate de partener.
Proiectele sunt finanțate prin Fondul Social European (FSE), fond ce reprezintă instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanțează obiectivele strategice ale politicii de ocupare.
Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervențiilor Fondul Social European este de a susține statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare.
Fondul Social European finanțează următoarele priorități:
– Creșterea adaptabilității lucrătorilor şi întreprinderilor;
– Creșterea accesului şi a participării pe piața muncii;
– Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate.
Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanțare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de șapte ani. Actualul exercițiu de programare se desfășoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistența Fondul Social European, statele membre elaborează programe operaționale prin care se stabilesc prioritățile de finanțare
Proiecte POSDRU finanțate – I.S.J. Gorj beneficiar
137898 Competente cheie pentru un bacalaureat de succes!
138267 Dezvoltarea de competente cheie pentru evaluări naționale de succes!
138269 ELEVI MAI PERFORMANȚI, PĂRINȚI IMPLICAȚI!
138273 INOVAȚIE ȘI PERFORMANTA ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR DE LICEU !