138273- Inovație și performanță în pregătirea elevilor de liceu !

descărcareObiectivul general al proiectului:
Formarea sistematică a competentelor cheie pentru minim 3500 de elevi din clasa a 9-a și a 10-a, din județele Gorj și Hunedoara inclusiv prin activități comune ale elevilor cu părintii acestora, în vederea creșterii performantelor școlare și a formarii unor atitudini competitive și abilitați de viață la viitorii absolvenți de liceu, cu impact asupra inserției lor ulterioare pe piața muncii.
Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului:
Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de sprijinire a dezvoltării unor traiectorii flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și îmbunatățire a accesului la educație și formare profesională, prin organizarea și desfășurarea unor sesiuni de pregătire suplimentara inovatoare, adiacente cursurilor școlare, adresate elevilor din învățământul liceal, dar și prin sesiuni de formare adresate personalului din învățământ.
Parteneri implicați în derularea proiectului:
– Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara;
– Federația Națională a Asociațiilor de Părinți- Învățământ Preuniversitar;
Indicatori:
Numărul unităților școlare sprijinite 30
Personal din educație și formare instruit/perfecționat 220
Număr de elevi implicați în programe de cetățenie activă și educație antreprenorială 1500
Număr de persoane care beneficiază de servicii de orientare/consiliere – învățământ preuniversitar 3500
Număr de participanți la alte servicii de educație extracurriculară (educație , TIC, pilotări de servicii noi etc.) – învățământ preuniversitar 4000
Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat (%) 95
Ponderea elevilor care și-au îmbunătățit performanțele școlare ca urmare a serviciilor de orientare/ consiliere – învățământ preuniversitar (%) 75