ID 138267- Dezvoltarea de competente cheie pentru evaluări naționale de succes!

 

logouri-color


Obiectivul general al proiectului:

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de promovare cu succes a examenelor naționale de la finalul clasei a VIII-a, în vederea unei tranziții de calitate către nivele superioare de educație și asigurării de competente cheie și competente profesionale pentru toți.
Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului:
Organizarea și desfășurarea unor sesiuni de pregătire suplimentară, inovatoare, adiacente cursurilor școlare, adresate elevilor din învățământul gimnazial în vederea pregătirii examenului de evaluare națională, dar și prin sesiuni de formare adresate personalului din învățământ.
Parteneri implicați în derularea proiectului:
– Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara;
– Federația Națională a Asociațiilor de Părinți- Învățământ Preuniversitar.
Indicatori:
•Numărul unităților școlare sprijinite 86
•Personal din educație și formare instruit/perfecționat 250
•Număr de participanţi la instruire – învăţământ preuniversitar 250
•Număr de elevi implicaţi în programe de cetăţenie activă şi educaţie antreprenorială 1500
•Număr de persoane care beneficiază de servicii de orientare/consiliere – învăţământ preuniversitar 4100
•Număr de participanți la alte servicii de educație (educație extracurriculară, TIC, pilotări de servicii noi etc.) – învățământ preuniversitar 4100
•Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat (%) 90
•Număr de participanţi la instruire certificaţi -învăţământ preuniversitar 250
•Ponderea elevilor care şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare ca urmare a serviciilor de orientare/ consiliere – învăţământ preuniversitar (%) 75

Descarcă apel selecție experți curriculă și cercetare ID-138267
Descarcă Invitație Conferinta lansare proiect ID-138267
Descarcă anunț selecție formatori ID-138267