138269- Elevi mai performanti, părinți implicați!

descărcareObiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl constituie susținerea formarii sistematice a competentelor cheie, procesului de evaluare, monitorizare sistematică și stimulare a progresului școlar pentru un număr de 3200 de elevi din învățământul gimnazial, în sprijinul unei educații de calitate prin dezvoltarea de intervenții nonformale extracurriculare inovatoare, cu accent pe dezvoltarea abilitaților personale ale elevilor din clasa a V-a și a VI-a.
Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului:
Obiectivele specificate ale proiectului contribuie la dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunatățirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar de a furniza competente cheie prin creșterea calității și a relevantei curriculum-ului nonformal adresat elevilor din cursul gimnazial în vederea formarii acestor competentelor prin dezvolta
rea de resurse de învățare specifice.
Parteneri implicați în derularea proiectului:
– Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara;
– Federația Națională a Asociațiilor de Părinți- Învățământ Preuniversitar;
Indicatori:
Numărul unităților școlare sprijinite 63
Personal din educație și formare instruit/perfecționat 200
Număr de elevi implicați în programe de cetățenie activă și educație antreprenorială 1500
Număr de persoane care beneficiază de servicii de orientare/consiliere – învățământ preuniversitar 3200
Număr de participanți la alte servicii de educație (educație extracurriculară, TIC, pilotări de servicii noi etc.) – învățământ preuniversitar 3700
Rata personalului din educație și formare pregătit care va fi certificat (%) 95
Ponderea elevilor care și-au îmbunătățit performanțele școlare ca urmare a serviciilor de orientare/ consiliere – învățământ preuniversitar (%) 75